Izuchi HospitalObstetrics & Gynecology

Newsお知らせ

外来の付き添いについて

4月より付き添いは1名様に限り可能です。